Absurdiškas Antonyms


Absurdiškas Antonyms Būdvardis forma

  • pagrįstas, protingas, realus, patikimas.

Absurdiškas Sinonimai