Ai Kus Antonyms


Ai Kus Sinonimai Būdvardis forma

  • neaiškus, dviprasmiškas, neribotam, abejotina, neaišku.

Ai Kus Sinonimai