Aboriginal SinonimaiAboriginal Sinonimai Būdvardis forma

  • primityvus.

Aboriginal Sinonimas nuorodos: primityvus,